கூட்டுறவு ஊழியர் ஆணைக்குழு ( NWP )

புதிய மாகாண சபை அலுவலக வளாகம் , 2 வது தளம் , குருநாகல்

குருநாகல் ,


தலைவர் - 0372228151


செயலாளர் - 0372233853


தொலைநகல் - 0372233853


மின்னஞ்சல் - இம்மின்னஞ்சல் முகவரியானது spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுவதால், நீங்கள் இதைப் பார்ப்பதற்கு JavaScript ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்


 

 

 

 

 

CHAIRMAN